,

.
.
8 (4752) 71-16-63
bion.tmb@mail.ru
                

.

/ .

   , h=42 . 317.24 .
   D 30. 95.60 .
   . , (16-0056) 220.09 .
   , h=35 . (160100) 550.02 .
   , h=42 . (160096) 333.60 .
   , h=42 . (160027) 333.60 .
   . 30*28*14 630.00 .
   (21-1001) 545.00 .
   GD1-HG40 (12) 228.90 .
   d-44 . (21-1000) (2) 620.94 .
   30 (211012) 20 250.38 .
   . 40 . 276.60 .
   30 . (21-1008) (24) 257.40 .
   , h=13 (16-0105) .. 378.96 .
   h=25. (16-0134) .. 260.00 .
   (PFH11162-4 BA469) 16-0057 358.66 .
   , h-95 . (16-0014) 180.55 .
   (16-0059) 419.90 .
   (16-0058) 516.10 .
   , h - 26 . (16-0001) 218.12 .
   - (16-0065) 445.70 .
   , h=21 . (16-0107) .. 153.54 .
   . 72*20*15 883.50 .
   . TJ11006 200.00 .
   . 12*10*15 (092403) 228.50 .
   . 17*16*8 220.90 .
   . 36*15*15 HYY002 236.40 .
   . 41*16*19/ HYY008 336.00 .
   . 13*7*7,5 53.50 .
   . 60*20*37 1220.60 .

30 . .